Tena zava- dehibe tokoa ny fahasalamana ho antsika olom-belona satria  tena fototry ny fahombiazana eo amin'ny fianana

sy antoky ny aintsika izany.

Indro ary toro-hevitra vitsivitsy ho anao hanampy anao hanana fahasalamana ara-dalàna!

Toro-hevitra mahasoa anao ity

3 Jaona 2

 

Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now